Animatorzy Mazowsza

Animatorzy Mazowsza

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet zaprasza do spotkań warszawskich przedsiębiorców w ramach projektu ,,Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania’’

 

Warszawa i przedsiębiorczość w Warszawie to jej mieszkańcy. Poziom rozwoju naszego miasta i całego województwa mazowieckiego jest wypadkową naszych codziennych działań i decyzji. 

 

Warszawski Przedsiębiorco! Twoja działalność, doświadczenie i potrzeby są dla nas ważne, dlatego chcemy, abyś aktywnie zaangażował się w rozwój Twojego miasta i województwa zwłaszcza w trudnym czasie pandemii. Wybierz jeden z poniższych terminów i spotkaj się z nami i innymi przedsiębiorcami. 

 

Na spotkaniu będziesz mógł podzielić się swoimi potrzebami opartymi na doświadczeniu w zakresie: wyzwań i barier rozwojowych, wdrażania innowacji, projektów badawczo rozwojowych, zapotrzebowania na kwalifikacje i instrumenty wsparcia pomagające w optymalny sposób wykorzystać środki publiczne na wspieranie innowacyjności. Twoje odpowiedzi będą miały wpływ na planowane wsparcie dla przedsiębiorców i przedsiębiorczości.  Razem możemy więcej.

Jak się zapisać?

Dlaczego warto

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w spotkaniu, otrzymają:

🔷 Możliwość networkingu ze wszystkimi uczestnikami spotkania,

🔷 Voucher Sieci Przedsiębiorczych Kobiet na wydarzenia Sieci w kwocie 100 zł,

🔷 Książkę Niezniszczalne, 

Nagrody do odebrania w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet ul. Konstruktorska 11 Warszawa

Spotkania są przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach Inteligentnej Strategii Mazowsza działających na terenie miasta st Warszawy.

Warsztaty

Aneta Siejka

Ekspertka ds. przedsiębiorczości. Koordynatorka ds. Badań/Research Manager. Koordynuje projekt Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych. Profesjonalna wykładowczyni i trenerka. Od 2008 roku prowadzi autorskie warsztaty i wykłady m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Collegium Civitas, Warszawskiej Szkole Reklamy i innych uczelniach. Współautorka wielu kampanii reklamowych nagrodzonych w konkursach (MediaTrendy, Effie). Doradza w kampaniach społecznych ministerstw i organizacji pożytku publicznego.

Agata Zioło

Dyrektorka Innowacji w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Wcześniej konsultantka ds strategii komunikacji w startupach i małych firmach. Strateżka, ekspertka planowania i zarządzania złożonymi projektami. Autorka szkoleń, warsztatów i programów nauczania. Pracuje metodą design thinking. Ekspertka od wypracowywania narzędzi wspierających edukację i przedsiębiorczość.  Trenerka i szkoleniowiec. Jedna ze 100 najlepszych na świecie facylitatorów #IamRemarkable, międzynarodowego formatu warsztatów zmieniającego postrzeganie pozycji kobiet w miejscu pracy. Aktywna działaczka na rzecz kobiecej przedsiębiorczości.

Izabela Anuszewska

Przedsiębiorca, Mentorka Biznesowa, Inwestorka. Od 16 lat prowadzi butikową firmę DaVinci zajmującą się zakładaniem i rozwojem mikro biznesów oraz pozyskiwaniem funduszy europejskich, norweskich i krajowych. Mentorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, ekspertka międzynarodowej platformy edukacyjnej Her Impast oraz ambasadorka Klubu Przedsiębiorczych Mam. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach dla start-upów współfinansowanych ze środków krajowych i europejskich. Pomogła w założeniu i rozwoju kilkuset miro biznesom.Stworzyła setki unikalnych projektów biznesowych, wśród których byli laureaci prestiżowych nagród.Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich oraz ekspertka instytucji publicznych w ocenie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE/PL.

Dla kogo?

Sprawdź czy prowadzisz działalność wpisującą się w Inteligentną Strategię Mazowsza.  Zgodnie z poniższym opisem. Szczegóły każdego obszaru na https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/inteligentna-specjalizacja/obszary-inteligentnej-specjalizacji.html

Obszar koncentruje się na zapewnianiu wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych, bezpiecznych dla konsumentów i dla środowiska. Może to być osiągane m.in. poprzez doskonalenie produktów i procesów związanych z ich wytwarzaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją i utylizacją.

Obszar obejmuje rozwiązania wpływające na jakość i bezpieczeństwo żywności. 

Obszar koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych prowadzących do optymalizacji, automatyzacji, adaptacyjności lub autonomizacji oraz zapewniania bezpieczeństwa procesów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i infrastruktury.

Obszar koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych, procesach oraz usługach instytucji otoczenia biznesu, które korzystnie wpływają na oddziaływania pomiędzy biznesem a jego otoczeniem. 

Obszar koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych i organizacyjnych ukierunkowanych na rozwój kapitału społecznego i ludzkiego, zapewnienie dostępu do zindywidualizowanej medycyny i profilaktyki chorób, włączenie społeczne oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej regionu oraz wdrażanie innowacji społecznych.

Wybierz termin spotkania

Kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Agnieszka Tomaszewska

a.tomaszewska@fundacjakobiet.org.pl

tel. 730 134 272 

Zadanie sfinansowane/dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.