Biznes w Kobiecych Rękach

Biznes w Kobiecych Rękach to kompleksowy program akceleracyjny, który adresowany jest do kobiet z pomysłem na biznes i z planem założenia swojej firmy w trakcie trwania programu. Do tej pory w siedmiu edycjach programu powstało 295 nowych firm. BWKR jest autorskim projektem Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który zajął pierwsze miejsce w konkursie Central European Startup Awards 2018 w kategorii Best accelerator or incubator.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Citi Foundation w Nowym Jorku oraz wsparciu merytorycznym Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Program trwa od marca do czerwca 2022 i realizowany jest przy wsparciu mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz w oparciu o networking, który stymuluje współpracę biznesową.

 

 

Program jest bezpłatny – wymagane jest wpłacenie kaucji po zakwalifikowaniu do programu.

 

Rekrutacja do edycji 2021/2022 zakończyła się 31.01.2022. 

REGULAMIN

REGUL

UCZESTNICZKI VIII EDYCJI PROGRAMU

PROGRAM

Szkolenia SkillShare

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla początkujących przedsiębiorczyń. Przykładowa tematyka: Jak stworzyć dobrą relację mentoringową, Modele biznesowe, Marketing, Finanse, Sprzedaż, Aspekty prawne, Autoprezentacja.

 

Szkolenia będą odbywać się raz w tygodniu od marca do końca maja, w dni robocze, w przedziale godzinowym 9:00-16:00 z przerwą w trakcie.

Spotkania networkingowe

Spotkania online w gronie uczestniczek oraz społeczności Sieci Przedsiębiorczych Kobiet umożliwiające poznanie się, nawiązanie relacji, współpracy.

 

Planowane spotkania networkingowe: gala inauguracyjna, gala na zakończenie programu, spotkania Be the Change.

 

Program mentoringu biznesowego

Czas trwania: przez cały program. Gwarantujemy 10 godzin sesji mentoringowych one-to-one z Mentorką.

Jakie są korzyści z wzięcia udziału?

1. Wsparcie w dopracowaniu pomysłu na biznes i w założeniu firmy

eksperckość i doświadczenie

 

2. Wsparcie od Mentorki

wiedza i zaangażowanie

 

3. Wsparcie od uczestniczek bieżącej i poprzednich edycji programu

współuczestnictwo, współpraca, przynależność do społeczności

 

4. Wsparcie promocyjne

nagłośnienie programu i indywidualnych historii i firm w kanałach Sieci Przedsiębiorczości Kobiet oraz w mediach

Zapoznaj się z broszurą programu

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Organizator:

Partnerzy:

EMCC logo - Poland - colour on white

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Koordynatorka projektu:

Magdalena Jeżyńska

e-mail: m.jezynska@fundacjakobiet.org

Specjalistka ds. Projektów:

Marta Zawiślińska

e-mail: m.zawislinska@fundacjakobiet.org

Specjalistka ds. projektów, Event Manager:

Justyna Hryniewicz

e-mail: j.hryniewicz@fundacjakobiet.org

FAQ

Czy do Programu w ramach jednego zgłoszenia mogą aplikować osoby mające wspólny pomysł na biznes i zamierzające założyć razem firmę?

Do Programu może aplikować jedna osoba, jednak może opisać w zgłoszeniu, że projekt realizuje wspólnie z inną osobą/innymi osobami (wspólnikami). Osoba aplikująca, która dostanie się do projektu podpisuje umowę uczestnictwa i jest uczestnikiem programu.

Czy wspólnicy mogą brać udział w szkoleniach i innych wydarzeniach programu?

W szkoleniach organizowanych w ramach programu może brać udział wyłącznie uczestniczka. W spotkaniach ogólnodostępnych w programie (konferencje, gale, sesje Be the change) mogą brać udział również wspólnicy.

Jaką formę prawną może mieć firma założona w ramach Programu?

Pozostawiamy Uczestniczkom dowolność w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego, a nawet fundacja.

Do kiedy musi powstać firma?

Firma musi zostać zarejestrowana w trakcie programu, a więc do końca trwania projektu. Terminy trwania projektu są podawane w trakcie rekrutacji do programu.

Czy zgłaszając się do Programu można pozostać na etacie?

Tak, można być jednocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ważne jednak, aby wywiązać się z zobowiązania założenia i zarejestrowania firmy w czasie trwania Programu.

Czy, aby wziąć udział w programie trzeba mieszkać w Warszawie?

Nie ma znaczenia gdzie uczestniczka ma miejsce zamieszkania. Edycja programu 2021/2022 będzie zorganizowana głównie on-line, co umożliwia udział kobietom z całej Polski bez konieczności dojazdu do Warszawy.

Czy istnieje kryterium wieku?

W Programie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Górna granica wieku uczestniczek nie jest przewidziana.

W jakich dniach tygodnia będą odbywać się szkolenia, spotkania networkingowe oraz spotkania z mentorkami?

Terminy spotkań z mentorkami ustalane będą indywidualnie przez uczestniczkę i mentorkę. Szkolenia i inne spotkania organizowane będą w dni robocze.

Czy w trakcie uczestnictwa można zmienić przedmiot działalności gospoczarczej?

Tak, można zmienić profil działalności.

Czy osoba, która ma już swoją firmę może przystąpić do Programu?

Tak, ale w wyniku uczestnictwa w Programie będzie musiała założyć i zarejestrować nową firmę, która oczywiście może działać równolegle z firmą już istniejącą.

Czy istnieje jakaś forma ochrony pomysłu na biznes zgłoszonego w czasie rekrutacji?

Regulamin Programu zobowiązuje Organizatorów do zachowania w tajemnicy treści nadesłanych zgłoszeń, w tym zawartych w nich pomysłów na biznes przez okres 3 lat od dnia nadesłania zgłoszenia lub do dnia upublicznienia pomysłu przez Uczestniczkę lub osobę trzecią, za którą Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Co oznacza sformułowanie „zobowiązanie do założenia firmy”?

Przez założenie firmy należy rozumieć, w zależności od wybranej przez uczestniczkę formy prowadzenia działalności gospodarczej, podpisanie stosownych umów i/lub dokonanie rejestracji we właściwym rejestrze, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Jakie sankcje grożą w przypadku wycofania się z Programu po jego rozpoczęciu?

Osoby, które zostaną wybrane do udziału w Programie i zawrą umowę uczestnictwa będą mogły wycofać się z niego bez ponoszenia kosztów tylko w przypadkach wskazanych w zawartej umowie uczestnictwa w Programie oraz Regulaminie. Rezygnacja z udziału w Programie z przyczyn niewymienionych w umowie będzie skutkować brakiem zwrotu kaucji.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o projekcie?

Poza informacjami udostępnionymi na stronie internetowej oraz w social mediach fundacji, informacje będzie można uzyskać pod adresem mailowym Koordynatorki: m.jezynska@fundacjakobiet.org.

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.