CrossEUWBA

Projekt Cross EUWBA

Projekt CrossEUWBA – Women Business Angels jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz realizowany przez 6 partnerów z 5 krajów w tym z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Przedsiębiorczości Kobiet z Polski. Projekt ma na celu przyczynienie się do zwiększenia liczby prywatnych inwestorek inwestujących w startupy (WBA) oraz wzrostu prywatnych inwestycji w kobiece startupy w Europie.

Więcej o projekcie na stronie PARP oraz na oficjalnej stronie CrossEUWBA.

W ciągu ostatniej dekady rola kobiet przedsiębiorczyń znacznie wzrosła. UE uznaje, że kobiety są źródłem niewykorzystanego potencjału przedsiębiorczości, który należy skuteczniej wspierać. W celu wspierania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorstw na wczesnym etapie prowadzonych przez kobiety, pojawiła się idea Anielic Biznesu, które są zainteresowane inwestowaniem swojej wiedzy, czasu i pieniędzy w przedsiębiorstwa założone przez kobiety.

Projekt “CrossEUWBA” jest dwuletnim projektem współfinansowanym przez Unię Europejską. Projekt powstał w celu ułatwienia finansowania przedsiębiorstw założonych przez kobiety (WE) za pośrednictwem Anielic Biznesu (WBA) i przyczynienie się do stworzenia trwałej bazy prywatnych inwestycji w Europie.

Projekt CrossEUWBA łączy w sobie wiedzę sześciu podmiotów z 5 krajów:

  1. Aktywny klub Woman Business Angels prowadzony przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet (FPK) – Polska;
  2. Izby Przemysłowo-Handlowe:

Italienische Handelskammer für Deutschland (ITKAM) – Niemcy

Izba Handlowo-Przemysłowa w Heraklionie (HCCI) – Grecja

  1. Organizacje wspierające biznes:

Słowacka Agencja Biznesu (SBA) – Słowacja;

Innogate to Europe (INNO) – Hiszpania;

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – Polska.

Partnerzy konsorcjum wykorzystują swoje doświadczenie dążąc do osiągnięcia następujących celów:

  1. lepszego zrozumienie czynników sukcesu, przeszkód i wyzwań, przed którymi stoją kobiety, aby stać się Anielicami Biznesu w Europie, szczególnie w krajach o niskim poziomie uczestnictwa,
  2. zwiększenia różnorodności stref bilansu płatniczego i liczby sektorów, które korzystają z inwestycji w ramach WBA
  3. zwiększenie liczby gotowych do inwestowania projektów kobiet-przedsiębiorczyń
  4. tworzenia sieci, budowania wspólnoty i przyczyniania się do promowania korzystnego i zrównoważonego środowiska dla powstawania sieci/stowarzyszeń/klubów Anielic Biznesu

Partnerzy projektu

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.