Dołącz do zespołu SPK!

Stanowisko: Ekspert krajowy wypracowujący nowe rozwiązanie dla MŚP planujących działalność na rynkach międzynarodowych

Data ogłoszenia: 29.09.2020

Data zamknięcia rekrutacji: 11.10.2020

ProjektMój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych, projekt numer POWR.04.03.00-00-0026/19

SIEĆ PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET

Jesteśmy najprężniej działająca fundacją, która kompleksowo wspiera przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Praca z nami to nie tylko wykonywanie zadań – to wyjątkowa misja zmiany rzeczywistości kobiet, którą realizujemy poprzez nasze działania i projekty. Chcemy, aby kobiety w Polsce były samostanowiące, sprawcze i niezależne finansowo. 

KOGO SZUKAMY: 

Szukamy doświadczonych osób na stanowisko Ekspertów krajowych wypracowujących nowe rozwiązanie dla MŚP planujących działalność na rynkach międzynarodowych, które będą zaangażowane w wypracowanie nowego narzędzia dla przedsiębiorców w  ramach projektu Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych

ZADANIA EKSPERTÓW:


Wypracowanie, we współpracy z zespołem ekspertów, nowego narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców planujących działalność na rynkach międzynarodowych

Analiza istniejących modeli wsparcia dla przedsiębiorców na rynku polskim i rekomendacje dotyczące ich możliwości wdrożeniowych  dla MŚP planujących działalność międzynarodową

Uczestnictwo w warsztatach wypracowujących nowe rozwiązanie, wizytach studyjnych u Partnera ponadnarodowego oraz spotkaniach projektowych.

Udział w tworzeniu zakresu programu edukacyjnego (Akademia Biznesu) i mentoringu biznesowego oraz ich realizacja 

Merytoryczne wsparcie zespołu projektowego wiedzą i doświadczeniem z obszaru umiędzynarodowienia MŚP

Proponowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań umożliwiających realizację projektu

DOŚWIADCZENIE i UMIEJĘTNOŚCI:


Wykształcenie wyższe

Min. 5 lat doświadczenia zawodowego
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Doświadczenie w realizacji wieloetapowych projektów 
Doświadczenie w roli eksperta/trenera w innych projektach

Doświadczenie z przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy
Doświadczenie w realizacji projektów realizowanych ze środków UE  
Doświadczenie w konstrukcji i realizacji programów akceleracyjnych i mentoringu biznesowego
Doświadczenie w pracy projektowej metoda design thinking/ service design

OFERUJEMY:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, po 3 miesięcznym okresie próbnym
Bardzo duże możliwości indywidualnego rozwoju osobistego
Możliwość samorealizacji i realizacji interesujących projektów
Ciekawą pracę w atmosferze przyjaznej współpracy, wzajemnego wsparcia, dzielenia się wiedzą i możliwości pozytywnego wpływania na otoczenie

KONTAKT: Aplikacje, zawierające CV i list motywacyjny prosimy składać na adres: rekrutacja@fundacjakobiet.org  z dopiskiem z dopiskiem Mój biznes za granicą oraz klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”. 


INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.