Grzegorz Wolff - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Grzegorz Wolff
Kiedyś urzędnik samorządowy zajmujący się obszarami wizerunku, promocji i rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy, przez 5 lat pracujący w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, które wspiera początkujących przedsiębiorców. Dziś zastępca dyrektora w Urzędzie Pracy odpowiada za pośrednictwo pracy i aktywizację osób bezrobotnych za pomocą instrumentów i usług rynku pracy jak staże, szkolenia, refundacje kosztów zatrudnienia czy stanowiska pracy, a także za współpracę z pracodawcami zatrudniającymi cudzoziemców.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products