Katarzyna Klimek - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Katarzyna Klimek
Ekspertka zarządzania projektami z ponad 15-letnią praktyką zawodową. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków publicznych oraz projektami komercyjnymi. Od 2009 roku aktywnie uczestniczy w polskim ekosystemie startupowym, pracowała dla funduszu seed VC oraz na rzecz akceleratorów. Mentorka ds. komercjalizacji innowacji. Na co dzień wspiera innowacyjne projekty dla zaawansowanych technologicznie MŚP. Założyła i sprzedała startup w branży kosmetycznej (2016-2020). Obecnie jest współzałożycielką startupu KlubAktywnych.pl z obszaru Age-Tech. Obszary wsparcia: Analiza biznesowa, analiza rynku, Analiza konkurencji, Pozyskiwanie finansowania + pomoc publiczna, Sprzedaż, budowa procedur sprzedażowych i automatyzacja sprzedaży, Strategia rozwojowa, Strategie wejścia na rynek, wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, Poszukiwanie partnerów biznesowych zainteresowanych komercjalizacją nowych technologii, Doradztwo strategiczne i taktyczne dla współwłaścicieli i zespołów sprzedażowych, Ucyfrowienie biznesu. Specjalizacja: strategia biznesowa, modele biznesowe, organizacja, zarządzanie, układanie procesów w organizacji, zarządzanie projektami. Obszary zainteresowania: Age-Tech, Health-Tech, Med-Tech, e-Health, Well-Being, Social Impact, ICT.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products