Małgorzata Najgebauer - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Małgorzata Najgebauer
Prezeska Fundacji Ars Republica, której misją jest umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli. Krzewienie świadomości o wielopoziomowych związkach Polski z innymi narodami Europy. Krzewienie wartości europejskich sformułowanych w traktatach europejskich. Wzmacniania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji. Propagowanie ochrony praw człowieka, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości. Upowszechnianie edukacji, nauki, kultury wyrażającej wartości europejskie. Te wszystkie postulaty realizuje w projektach polskich i międzynarodowych min. Forum Dialog+, Europe Talks. Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, prasa, telewizja,online w roli Prezesa, Wice- Prezesa, członka Zarządu, Wydawcy, Producenta, Dyrektora Marketingu i Sprzedaży. Studiowała na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Menedżerskie Studia Podyplomowe na UW oraz Studia Polityki Zagranicznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products