Zuzanna Karcz - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Zuzanna Karcz
Popularyzatorka edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej i klimatycznej. Zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka, skupiająca się na tematyce praw kobiet i osób nieheteronormatywnych. Studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Rady Programowej OEES. Zaangażowana m. in. w Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products