CZYTASZ

“Innowacyjny przepis na sukces – wg Doroty C...

“Innowacyjny przepis na sukces – wg Doroty Czekaj – Przewodniczącej Panelu Ekspertów Innowatora Mazowsza”

  1. W jaki sposób konkurs Innowator Mazowsza wpisuje się w strategię działania Fundacji ? 

Konkurs Innowator Mazowsza ma za zadanie wspierać i promować proinnowacyjne postawy oraz szerzyć świadomość innowacyjności wśród mieszkańców Mazowsza. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów pośród naukowców i firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza.

Konkurs doskonale łączy ideę innowacyjności między dwoma światami: środowiskiem naukowym a biznesem, w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Zadaniem konkursu jest również inicjowanie współpracy środowisk naukowych ze światem biznesu i z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

2. Jak Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet rozwija innowacyjność wśród kobiet? 

Koncepcja konkursu Innowator Mazowsza jest zbieżna z działaniami FPK, którakompleksowo wspiera przedsiębiorczość poprzez rozwijanie społeczności zawodowej, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych, popularyzowanie sieci biznesu i instrumentów finansowania dla startupów. Udział w konkursie to również niepowtarzalna okazja do czerpania inspiracji i nawiązania współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu.

3. Jaka jest rola Przewodniczącej w Panelu Ekspertów? 

Rolą Przewodniczącej Panelu Ekspertów jest kierowanie pracą Panelu Ekspertów, oceniających wnioski konkursowe. Zgodnie z wytycznymi konkursu Przewodnicząca prezentuje również przebieg prac w ramach Panelu oraz charakteryzuje projekty/doktoraty, rekomendowane do nagród przed Kapitułą Konkursu. 

Kryteria oceny merytorycznej brane pod uwagę w kategorii Innowacyjna Firma to m.in.: posiadane patenty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające innowacyjność zgłaszanego rozwiązania/przedsiębiorstwa. Istotne jest również stosowanie innowacyjnych metod i narzędzi w marketingu/ zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Kryteria oceny merytorycznej brane pod uwagę w kategorii Innowacyjny Naukowiec to m.in: wpływ pracy na rozwój dyscypliny naukowej, potencjał wdrożeniowy, posiadane publikacje naukowe, prowadzenie i/lub udział w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych krajowych i międzynarodowych, staże naukowe, ukończone kursy i szkolenia, posiadane patenty, komercjalizacja badań własnych oraz poziom przedsiębiorczości uczestnika.

4, Jakie czynniki wpływają na osiągnięcie sukcesu w innowacjach?

Na rozwój innowacyjności wpływa wiele czynników. Rekomendowane jest prowadzenie własnej działalności badawczo – rozwojowej, jak również współpracy z instytucjami B+R, ośrodkami naukowymi, parkami technologicznymi. Istotna też jest koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa i jego potencjału (np. czy firma planuje kolejne wdrożenia, zakup dodatkowych technologii/licencji, czy planuje komercjalizację opracowanych technologii) oraz czy uczestniczy w programach europejskich. Wpływ na życie społeczne, gospodarcze, dobrobyt mieszkańców. Wpływ na społeczeństwo / środowisko / gospodarkę.


Prezeska Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet, założycielka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet Funduszu VC Black Swan. Odpowiada za realizację misji i celów fundacji. Tworzy strategię działań, programy motywacyjno-rozwojowe oraz buduje relacje z partnerami i organizacjami wspierającymi. Przenosi na platformę organizacji non-profit doświadczenia biznesowe, zdobyte w czasie 20 letniej pracy menedżerskiej w korporacji. Obecnie wspiera kobiece biznesy jako niezależny konsultant, dzieląc się wiedzą także w roli mentorki i jurorki w konkursach start-up'owych i biznesowych. Umacnia kobiecy dialog i współdziałanie, bazując na kompetencjach w zakresie marketingu, sprzedaży i komunikacji. Członkini komisji konkursowych:  Programy m.in. 7 edycji Biznes w kobiecych rękach, Mama Warszawianka, Program akceleracyjny PPPT, NEXT. Przewodnicząca Panelu Ekspertów w konkursie Innowator Mazowsza 2021, członkini Kapituły w konkursie Startuj z Mazowsza 2021 i 13. edycji rankingu 50 kreatywnych Brief. Otwarta i wrażliwa na potrzeby innych, chętnie organizuje i angażuje się w działania charytatywne. Z wykształcenia prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskała dyplom typu MBA programu Copernic na francuskich uczelniach m.in. Institutd’Etudes Politiques (Science Po) i Ecole de Mines de Paris. Mama 4 dzieci, docenia rozwój i edukację poprzez zdrowy, aktywny styl życia, praktykę jogi i sportu.

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.