CZYTASZ

Kobiety w „męskich” zawodach – raport

Kobiety w „męskich” zawodach – raport

Rola kobiet w społeczeństwie stale ulega ewolucji. Ich siłą i potencjał zaczynają być dostrzegane w wielu dziedzinach. My chcemy dbać o to, aby przedsiębiorczość kobiet rozwijała się, a kobiety zaczęły wierzyć we własne możliwości. Specjalnie dla nas ośrodek badawczy DELab UW przeprowadził badania na temat kobiet w „męskich” zawodach, a raport, który wspólnie stworzyliśmy jest próbą zdiagnozowania roli i znaczenia przedsiębiorczych kobiet w świecie, w którym do tej pory obecni byli praktycznie wyłącznie mężczyźni.

Badania zostały przeprowadzone na próbie 1000 Polaków. Podtrzymały one tezę, że stereotyp o podziale zawodów na typowo męskie i damskie nadal istnieje. Ze stereotypami ciężko jest walczyć, ale tworząc ten raport, chciałyśmy kontynuować działanie na rzecz zmiany, która jest bardzo potrzebna. Rzeczywistość jest taka, że coraz więcej kobiet decyduje się na krok w kierunkach ścisłych, technologicznych czy technicznych. Prowadzą swoje badania, zakładają firmy i z sukcesem je rozwijają. Jednak kobiety, które chcą pracować w męskich zawodach i/lub zajmować kierownicze stanowiska, napotykają w swojej karierze wiele barier. W raporcie wyróżnione zostały ich trzy typy: bariery wewnętrzne (np. brak pewności siebie, niska samoocena), bariery zewnętrzne (np. niezrozumienie, stereotypy) oraz bariery systemowe (np. konieczność wyboru miedzy rodziną, a karierą). Są to trudności, z którymi kobiety niekiedy muszą walczyć na co dzień, przez co przyjmują pewne role i postawy, mające za zadanie pomóc im wpasować się do tego męskiego świata.

Potencjał kobiet oraz ich siła bywają bagatelizowane, dlatego też zależy nam na tym, aby wspierać kobiety przedsiębiorcze, kreatywne i chętne do działania. Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który ukazuje, jakie krzywdzące stereotypy nadal panują w przekonaniach Polaków. W raporcie znajdują się również wnioski z pogłębionych badań jakościowych przeprowadzonych z przedsiębiorczymi kobietami, którym udało się osiągnąć sukces zawodowy w tzw. „męskim świecie”.


INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ