Agnieszka Durlik - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Agnieszka Durlik

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od wielu lat reprezentuje samorząd przedsiębiorców w roli eksperta w tematyce gospodarczej i prawnej dotyczącej zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Aktywnie uczestniczy w procesach stanowienia prawa w Polsce – w parlamencie, ministerstwach, organach administracji publicznej. Z sukcesem przygotowywała i realizowała projekty finansowane z funduszy UE. Doradza przedsiębiorcom, jest gościem różnych mediów w ramach rzecznictwa interesów przedsiębiorców i ADR. Od 4 lat kieruje największym sądem polubownym dla przedsiębiorców w Polsce. Na co dzień obcuje z wyzwaniami, z którymi mierzą się mikro, mali, średni i duży przedsiębiorcy w ramach prowadzenia biznesu. Członek Jury konkursu Związku Firm Public Relations „Złote Spinacze”, mentorka programu Sieci Przedsiębiorczych Kobiet „Biznes w Kobiecych Rękach”. Jest współautorem szeregu publikacji z zakresu m. in. rzecznictwa interesów, prowadzenia działalności gospodarczej, przeciwdziałania korupcji.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products