Anna Żórawska - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Anna Żórawska

Prezeska i pomysłodawczyni Fundacji Kultury bez Barier; w codziennej działalności udowadnia, co w praktyce znaczy różnorodność – diversity and inclusion i dostępność – accessibility; z zamiłowaniem udostępnia multimedia, miejsca i wydarzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami – głównie dla osób z niepełnosprawnością, Głuchych i w spektrum autyzmu; trenerka z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej i wydarzeń, autorka audiodeskrypcji do filmów i spektakli. Współautorka dokumentów z zakresu dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, m.in. Wytycznych ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy, Wytycznych zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy, konsultantka dokumentów strategicznych dla polityk miejskich.

Inicjatorka Sieci Liderów i Liderek Dostępności, produktu cyfrowego Tu Możesz – bazy miejsc i wydarzeń z pętlą indukcyjną – rozwiązania dla osób słabosłyszących; organizatorka oraz producentka Festiwalu Kultury bez Barier. Obecnie zasiada w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, jest członkinią Zespołu ds. opracowania wytycznych dla muzeów w ramach programu Dostępność Plus w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

Kluczowe kompetencje: organizacje pozarządowe, szkolenia

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products