Beata Ostrowska - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Beata Ostrowska

Absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja informatyka) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i zarządzania (Executive MBA) na Uniwersytecie Łódzkim, studiów doktoranckich w zakresie informatyki na PŁ.  Asystent w Instytucie Informatyki Wydziału FTiMS PŁ (1990-2004). Analiza wymagań, architektura, projektowanie, kodowanie, testowanie, wdrożenie, utrzymanie systemów informatycznych dla biznesu i ochrony zdrowia. Certyfikaty: ISO IEC 15504 (egzamin ECQA), Querying Microsoft SQL Server 2012, Administering Microsoft SQL Server 2012 Database, Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, REQB CPRE Foundation Level – Certified Professional for Requirements Engineering, PRINCE2 Foundation, Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer.

Koordynator oraz ekspert w licznych projektach w tym edukacyjnych, doradca biznesowy, inżynier koordynator w zespole Doradcy Technicznego w projekcie e-Zdrowie, członek i przewodnicząca komisji branżowych zatwierdzającej standardy kompetencji zawodowych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców, recenzent standardów kwalifikacji zawodowych, ekspert RPO 2007-2013, rzeczoznawca MEN do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. W latach 2011-2017 wiceprezes ds. finansowych Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 2017-2020 roku członek Prezydium Zarządu, od 2020 wiceprezes PTI, członek rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, wiceprezes, członek zarządu i rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, członek zarządu i sekretarz Klubu 500 Łódź. Recenzent programu kształcenia w ramach projektu POWR.02.14.00-00-0001/16 „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” dla kwalifikacji E11, E12, E13, E14, E16. Specjalista i ekspert ZSK.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2016 r., Brązowym Krzyżem Zasługi w 2004 r., Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej w 2015 r., Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. Posiada tytuł Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet w 2014 r.

 

Kluczowe kompetencje: nowe technologie/ IT, zarządzanie zespołem, organizacje pozarządowe, szkolenia, zarządzanie projektami, pozyskiwanie funduszy, narzędzia/systemy informatczne

 

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products