Bożena Licht - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Bożena Licht

Partner zarządzający oraz jedna z założycielek Kancelarii Radców Prawnych Licht & Przeworska. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz klientów indywidualnych, w tym w języku angielskim. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, obrotu nieruchomościami oraz prawie spółek handlowych. Doradza przedsiębiorcom przy realizacji procesów inwestycyjnych. W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia interes klienta. Świadczy obsługę prawną również w języku angielskim. Od 1999 r. wspólnik – partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Lege Artis; od 2001 r. wspólnik – partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Licht & Przeworska s.c. w Szczecinie. Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim, Ukończyła studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na kierunku zarządzania biznesem. Współtwórca Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od 2006 r. członek Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie – funkcja arbitra Sądu Polubownego przy Północnej Izbie Gospodarczej. Wiceprzewodnicząca Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego przy Północnej Izbie Gospodarczej. Wieloletni członek Business Center Club – Loży Szczecińskiej oraz Business Club w Szczecinie. Wieloletni członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie – obecnie Przewodnicząca Komisji ds. wpisów na listę radców prawnych. Od 2016 r. członek Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A..

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products