Dorota Rzążewska - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Dorota Rzążewska

Od blisko 30 lat pomaga przedsiębiorcom skutecznie chronić prawa własności intelektualnej i rozwijać biznes z ich wykorzystaniem. Rozległą wiedzę i doświadczenie radcy prawnego łączy z kompetencjami krajowego i europejskiego rzecznika patentowego, dzięki czemu z dużym powodzeniem prowadzi postępowania sporne i sądowe z zakresu naruszeń praw wyłącznych, w tym skomplikowane spory patentowe. Wspiera też klientów w realizacji strategii biznesowych, świadcząc pomoc z obszaru prawa korporacyjnego i obsługi transakcji handlowych.

Od początku swojej kariery prowadziła własną praktykę zawodową, a od ponad 16 lat jest wspólniczką zarządzającą jednej z największych polskich kancelarii patentowych – JWP Rzecznicy Patentowi. Stoi na czele 120 osobowego zespołu, który w trzech czwartych stanowią obecnie kobiety. Jest fundatorką Fundacji JWP Pomysł|Patent|Zysk prowadzącą działalność szkoleniową i popularyzującej wiedzę na temat prawa własności intelektualnej. Od 2017 roku pełni funkcję Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Działa także aktywnie w międzynarodowych organizacjach skupiających pełnomocników w sprawach własności intelektualnej takich jak INTA czy AIPPI. Jest autorką wielu publikacji i opracowań z zakresu prawa własności intelektualnej.

Swoją wiedzą i doświadczeniem często i z entuzjazmem dzieli się z przedsiębiorcami, naukowcami oraz aplikantami podczas licznych szkoleń, kursów i wykładów. Jako patronka i mentorka wspiera aplikantów i młodych prawników w rozwoju ich umiejętności na początku zawodowej kariery.

Prywatnie ciekawa ludzi i świata podróżniczka, ale też miłośniczka roślin i zapalona ogrodniczka.

 

Kluczowe kompetencje: zarządzanie zespołem, coaching, leadership, prawo, szkolenia, etyka w biznesie, innowacje

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products