Iwona Gęsicka - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Iwona Gęsicka

Radca prawny, doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; członek rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie; członek Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE: specjalizuje się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki uprawnień pracowników wynikających ze stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz świadczeniami z ubezpieczenia społecznego. swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki uprawnień pracowników wynikających ze stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz świadczeniami z ubezpieczenia społecznego. 

Autorka monografii: „Zarobkowe zatrudnianie dzieci w świetle polskiego prawa pracy”; współautorka monografii: „Zatrudnianie niepełnosprawnych aspekty prawne, podatkowe i pracownicze”; „Zatrudnianie cudzoziemców – aspekty prawne, podatkowe i pracownicze”; „Prawo ubezpieczeń społecznych – wybrane problemy – Przedawnienie składek na ubezpieczenia społeczne”; „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”.

 

Kluczowe kompetencje: marketing, coaching, marka własna, social media, prawo, szkolenia, negocjacje, HR

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products