Katarzyna Barańska - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Katarzyna Barańska

Katarzyna jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, autorką licznych artykułów branżowych, a także wykładowcą akademickim. Kompleksowo wspiera klientów w wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i zieloną transformacją. Opracowuje i pomaga wdrażać długoterminowe strategie ESG oraz poszerzać kompetencje osób pełniących funkcję tzw. green officer. Jej doradztwo prawne obejmuje kompleksową obsługę projektów z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury i zielonej energii. Doradza w postępowaniach środowiskowych, uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych oraz prowadzi projekty z zakresu environmental compliance. 

Katarzyna prowadzi również projekty w obszarze infrastruktury i procesów inwestycyjnych. Negocjuje umowy projektowe i budowlane oraz wspiera klientów w budowie infrastruktury EV i wodorowej. Współpracuje z klientami w zakresie projektów efektywności energetycznej oraz kompleksowych strategii energetycznych realizowanych w celu osiągnięcia celów zielonej transformacji. Katarzyna doradza klientom przy transakcjach w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Specjalizuje się w regulacjach dotyczących gospodarki opakowaniami, aktywnie uczestnicząc w pracach i realizując projekty dla najważniejszych polskich organizacji branżowych. 

Obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu Prawa Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także wykłady w Warszawskiej Izbie Radców Prawnych (OIRP). Jest członkiem Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie.


Kluczowe kompetencje: strategia biznesu, marketing, zarządzanie zespołem, marka własna, leadership, prawo, negocjacje, etyka w biznesie, współpraca międzynarodowa, handel zagraniczny

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products