Katarzyna Nagórko - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Katarzyna Nagórko

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na którym ukończyła kierunek finanse i bankowość oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kończąc studia podyplomowe z zarządzania podatkowego. Posiada prestiżowy tytuł Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants. Obok silnych kompetencji finansowych stale rozwija się w kierunku współpracy z ludźmi, komunikacji i mentoringu. Posiada certyfikat EMCC Mentoring Foundation oraz jest w procesie akredytacji mentoringowej na poziomie Foundation. Jest mentorką Fundacji Liderek Biznesu ora Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Karierę zawodową rozpoczęta ponad 20 lat temu. W przeszłości audytorka w firmie KPMG z praktyką w Polsce i Wielkiej Brytanii, dyrektor finansowa spółek produkcyjnych i handlowych, prezeska szkoły podstawowej i gimnazjum, niezależna członkini Rady Nadzorczej oraz Przewodnicząca Komitetu Audytu giełdowej spółki akcyjnej z indeksu sWIG80. Obecnie prezeska zarządu w innowacyjnych spółkach z branży farmaceutycznej.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products