Katarzyna Wielocha - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Katarzyna Wielocha

Pomagam młodzieży wykreować ścieżkę kariery, a przedsiębiorcom z małych i mikro firm wejść na wyższy poziom biznesu. Jestem przedsiębiorcą w trzecim pokoleniu, mentorem i trenerem, uczę, jak odnosić sukcesy w zgodzie ze sobą i swoimi talentami. Wykorzystuję swoje doświadczenie i wykształcenie ucząc małych i średnich przedsiębiorców jak odnieść sukces. Biznes i komunikacja to moje naturalne środowisko. Wspomagam swoim doświadczeniem przedsiębiorców pełniąc funkcję Wice Prezesa Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej. Jestem absolwentką wydziału ekonomicznego Politechniki Radomskiej, podyplomowych studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego, Prawa Przedsiębiorców na SGH i Prawa Restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego. Zakładałam i współtworzyłam firmy w różnych branżach – bardzo twardych – jak produkcja mas bitumicznych po bardzo przyjemne- jak Klub Fitness dla kobiet. Jestem współzało-życielką marki TrenerKey.pl która organizuje niestandardowe szkolenia szyte na miarę oraz projektu Where2Go, który pomaga młodzieży w kreowaniu swojej ścieżki kariery. Jest też współtwórcą programu ALPHA – systemu spójnej sprzedaży dla małych i mikro firm. Moje biznesowe motto to – ŁAGODNIE, OZNACZA SKUTECZNIE. Kryje się za tym profesjonalizm, uśmiech, wiedza i spokój.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products