Marta Krzyśków-Szymkowicz - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Marta Krzyśków-Szymkowicz

Właścicielka kancelarii patentowej, rzecznik patentowy, mediator Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan oraz mediator wpisany na listy Sądów Okręgowych w Warszawie. Członkini w międzynarodowych organizacjach – ECTA (European Community Trademark Assosiation) gdzie aktywnie uczestniczy w grupie zajmującej się europejskimi regulacjami prawnymi w zakresie prawa autorskiego. W codziennej pracy doradza jak skutecznie chronić swoją markę i jak ochronić się przed naruszeniami, a także zajmuje się doradztwem strategicznym dla Spółek wprowadzających produkty na rynki zarówno europejskie, jak i na pozostałych kontynentach.

Kierując się zasadą, że „dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, a przez niezgodę wielkie upadają” zamiast długoletnich sporów sądowych wybiera mediacje i negocjacje co pozwala na skupienie się przez podmioty przez nią reprezentowane na budowaniu i rozwijaniu firmy, a nie na konflikcie.

Autorka licznych publikacji w pismach branżowych. 

 

Kluczowe kompetencje: strategia biznesu, nowe technologie/ IT, marka własna, prawo, wprowadzanie produktów/usług/firm na rynki zagraniczne, Projektowanie i wdrażanie produktów i usług

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products