Renata Żukowska - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Renata Żukowska

Menedżer z długoletnim doświadczeniem w pracy na rzecz rozwoju bankowości i rynku kapitałowego. Od początku swojej pracy zawodowej związana z zagadnieniami szeroko pojętej komunikacji, zarówno w ujęciu marketingowym, PR-owym, jak i IR – owym. Przez ponad dziesięć lat, pracując na stanowiskach kierowniczych w bankowości – ING Bank i Bank BGŻ, zarządzała marketingiem, działalnością PR i sponsoringową, a także wdrażała programy z obszaru CSR. Była prezesem zarządu dwóch spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: WSEInfoEngine SA oraz Instytutu Rynku Kapitałowego- WSE Research SA, współautorką i Redaktor Naczelną serwisu GPWMedia, InfoStrefa, Jurorem konkursu Złota Strona Emitenta. Realizowała wiele projektów wspierających komunikację IR spółek giełdowych, a w latach 2019-2020 była szefem jednej ze strategicznych inicjatyw Giełdy Papierów Wartościowych GPWGrowth, w ramach której opracowała i wdrożyła Akademię GPW Growth – projekt edukacyjno – networkingowy skierowany dla małych i średnich przedsię-biorstw. Założycielka & CEO Advanced Business Solutions Institute oraz partner merytoryczny Small Step Matters, platformy wspierającej realizację celów SDG/ESG w spółkach.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products