Urszula Tomaszek - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Urszula Tomaszek

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wydziału Zarządzania, podyplomowych studiów Zarządzanie Kompetencjami Ludzkimi, Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Historii Sztuki. W codziennej pracy korzystam z różnych metod zarządzania projektami, Design Thinking, facylitacji i modelowania biznesowego. Przez 10+ lat prowadząc firmę doradczą byłam odpowiedzialna za prowadzenie procesów i projektów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi rekrutacji, selekcji, ACDC, outplacementu i Employer Brandingu. Realizowałam projekty doradcze z obszaru HRBP, budowania i rozwijania efektywnych zespołów w Polsce i za granicą – Chiny, Łotwa, Niemcy, Ukraina, Szwecja .in. w branży Pharma, Przemysł, IT, E- commerce, startupy. Jako Mentorka w wspierałam zarządy startupów z zakresu coachingu i tworzenia efektywnych zespołów. Fascynują mnie działania na styku technologii i człowieka. Odpowiedzialna za prowadzenie projektów doradczych mających na celu zwiększenie efektywności, zmiany organizacyjnej i kulturowej. Zainicjowałam Metodę Rekrutacyjno Coachingową – zaimplemento-waną z sukcesem w firmach farmaceutycznych. Mam doświadczenie współpracy w polskim i międzynarodowym środowisku realizując skutecznie potrzeby, jasno zdefiniowane cele i zadania Klienta.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products