CZYTASZ

Metody budowania biznesu – wykorzystanie myś...

Metody budowania biznesu – wykorzystanie myślenia projektowego

Design thinking, bo właśnie pod tą nazwą obecnie możemy częściej spotkać się z metodą myślenia projektowego, istnieje od co najmniej kilkudziesięciu lat. Z powodzeniem metodę tę stosują w swoich działaniach od wielu lat m.in. takie firmy jak Google czy Apple. 

Design Thinking to twórcze projektowanie rozwiązań/produktów będących odpowiedzią na zapotrzebowanie odbiorców. Definicji myślenia projektowego jest jednak wiele. Niewątpliwie ich punktem wspólnym jest fakt, że stanowi ono proces, który jest narzędziem innowacji wymagającym dogłębnej analizy i podjęcia szeregu działań oraz realizacji konkretnych założeń. 

Jak jednak przełożyć Design Thinking na działania w biznesie?

Najważniejsi są ludzie. Aby móc w pełni korzystać z metody myślenia projektowego, trzeba mieć dobrze wykwalifikowany, różnorodny zespół. Specjaliści z różnych dziedzin patrzą na dany problem z innej perspektywy, co pozwala wypracować jego lepsze rozwiązanie. Wszyscy członkowie zespołu powinni ze sobą ściśle współpracować, informować się wzajemnie o podejmowanych krokach, a także realizować powierzone zadania na czas.

Z metody myślenia projektowego korzystają nie tylko firmy, ale również organizacje pozarządowe, fundacje i startupy. Design thinking sprawdza się zarówno przy małych jak i bardziej złożonych projektach. Metoda ta jest jednak najbardziej pomocna przy złożonych zadaniach, dotyczących wielu dziedzin lub w sytuacjach, gdy były już podejmowane próby rozwiązywania problemu, jednak okazywały się nieskuteczne. Design Thinking może pomóc wypracować kompleksowe rozwiązania, wprowadzić ulepszenia i zoptymalizować te, które już istnieją. Bez pomocy ekspertów z wielu branż z pewnością byłoby to o wiele trudniejsze. 

Dzisiejszy biznes, a tym samym rynek nakierowany jest na człowieka. Aby osiągnąć sukces, należy skupić się na odbiorcach i odpowiadać na coraz to inne, zmieniające się często potrzeby.

W procesie projektowania wyróżnia się 5 etapów:

Empatia

Przede wszystkim jest to rozpoznanie potrzeb klienta, wczucie się w jego sytuację i pozyskiwanie wszelkich danych, pomocnych przy tworzeniu oferty (np. tryb życia, charakter, wykształcenie, poglądy, zachowanie) oraz ich dokładna analiza. Pomocne są tu wszelkiego rodzaju obserwacje i wywiady. Empatia to pierwszy i niemalże kluczowy etap całego procesu, ponieważ determinuje kierunek prac podejmowanych w kolejnych krokach.

Np. prowadząc sklep, oferujący torebki i plecaki, warto stworzyć ankiety dla klientów, w których pozyskamy informację czego produkować więcej – plecaków czy torebek. Można też zrobić ankietę otwartą, w której to klienci będą dawać propozycje nowych produktów.

Innym przykładem na realizację tego etapu jest działanie podjęte w Google:

“Begin each ideation exercise by discussing the people who will use your product or service. If possible, talk to those people directly. In the mid-2000s, Google re-evaluated its hiring process, which used to take six to nine months. Part of this re-evaluation included hearing how “everyone had a story about their bad interview experience with Google.” By empathizing with interviewees, Google’s HR team could come up with effective ideas that focused on substantially reducing Google’s time to hire and improving the overall candidate experience.”

www.thinkwithgoogle.com

Definiowanie problemu

Na tym etapie następuje analiza informacji, które udało się zebrać do tej pory. Ustalenie potrzeb klientów oraz zaproponowanie realnych działań, jakie można podjąć w celu ich zaspokojenia np. poprzez wprowadzenie zmian w oferowanej usłudze. Bardzo często podczas tego etapu stosuje się burzę mózgów, a ustalenia, które zostaną dokonane, mają ogromny wpływ na realizację całego projektu.

Jeśli w poprzednim etapie projektu udało nam się dowiedzieć, że kobiety pożądają nowej torebki, staramy się dogłębnie sprecyzować tę informację (jaka torebka, na jaką porę roku, jej kolor, zastosowanie itp.).

Generowanie pomysłów

Tutaj również burza mózgów jest nieocenioną formą pracy. Na podstawie ustaleń dokonanych w poprzednim etapie zbiera się bazę pomysłów i rozwiązań. Ważnym elementem tego etapu oraz pracy zespołowej ogólnie, jest poszanowanie dla wypowiedzi i pomysłów innych. Każda propozycja może okazać się cenna, dlatego warto jest wziąć pod uwagę naprawdę wszystko. Ponadto pomysły innych członków zespołu interdyscyplinarnego mogą stać się inspiracją do nowego, jeszcze lepszego rozwiązania.

Znamy już potrzeby klientek (torebka) i posiadamy szereg dodatkowych informacji na jej temat (np. torebka na plażę, wiklinowa, duża, posiadająca termoizolację). Pozostaje skupić się na konkretnych rozwiązaniach. Warto zapisać każdy pomysł, aby stworzyć innowacyjny produkt.

Budowanie prototypów

W zależności od proponowanego rozwiązania przedstawia się odbiorcom prototypy produktów niewiele różniące się od wizji końcowej. Jest to wstępna prezentacja  ostatecznego rozwiązania.

W przypadku torebki – można klientom przedstawić jej nowy model, pokazać materiał z jakiego zostanie uszyta, jej wnętrze, zastosowanie, specjalnie zaprojektowane kieszenie, a także opisać jej właściwości.

Testowanie

Wymyślone, wypracowane i stworzone rozwiązanie przed wypuszczeniem na rynek powinno być przetestowane przez jego potencjalnych odbiorców. Takie działanie pozwala sprawdzić w praktyce użyteczność produktu, zebrać informację zwrotną i poprawić drobne mankamenty, aby zapobiec porażce. 

Prototyp produktu warto przetestować osobiście, ale można również nawiązać współpracę z influencerkami, które pomogą nam przetestować, ulepszyć i rozpromować produkt.

Podsumowując…

W metodzie Design Thinking ważne jest, by konkretne etapy następowały w odpowiedniej kolejności, gdyż są ze sobą bezpośrednio powiązane. Wieloaspektowe spojrzenie na daną kwestię pozwala wypracować kreatywne rozwiązania problemów, stworzyć nowe produkty i usługi oraz opracować modele biznesowe. Odpowiednie rozeznanie potrzeb klientów przed podjęciem działań może zapobiec niepowodzeniom oraz znacznym stratom finansowym. 

Jeśli zainteresowałaś się tematem myślenia projektowego i przyszło ci do głowy, aby zastosować ją w swojej firmie i coś w niej zmienić – życzymy powodzenia i trzymamy kciuki! Design Thinking pozwala nie tylko rozwiązywać problemy, ale daje również mnóstwo inspiracji oraz pozwala spojrzeć na biznes z innej perspektywy, skupiając się głównie na wdrażaniu realnych rozwiązań.


Chcemy, aby kobiety w Polsce były samostanowiące, sprawcze i niezależne finansowo. Dlatego kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet, poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych, popularyzowanie kobiecych sieci anielic biznesu i instrumentów finansowania dla startupów.

RELATED POST

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.