Rada Fundacji

RADA FUNDACJI

Joanna Bobowska

Przewodnicząca Rady Fundacji

Aktywność społeczną łączy z ideą upowszechniania rozwoju indywidualnego i doskonalenia zawodowego. 1 1

Doświadczenia zdobyte w zawodzie dziennikarki, pracownika samorządowego, posłanki na Sejm VII kadencji, członka sejmowych komisji: Kultury i Środków Przekazu, Polityki Społecznej i Rodziny oraz przewodniczącej zespołu parlamentarnego ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej (2011-2015) – wykorzystuje w prowadzeniu projektów pomocowych o tematyce społecznej, gospodarczej i kulturowej. Pracowała dla instytucji wsparcia biznesu na rzecz rozwoju małych i średnich firm, organizacji zrzeszeń przedsiębiorców (Izby Gospodarcze w Małopolsce) oraz przy realizacji szkoleń merytorycznych, opracowaniu wydawnictw branżowych dla środowiska MiŚP. Koordynatorka programów wsparcia młodzieży, kobiet, seniorów w zakresie aktywizacji zawodowej, oraz dziedzinach edukacji, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Będąc animatorką współpracy w dziedzinie ekonomii społecznej, specjalistką ds. współpracy międzysektorowej (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) zajmowała się doradztwem dla organizacji pozarządowych, tworzeniem warunków współpracy trójsektorowej organizacji społecznych, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych i władz lokalnych. Jest absolwentką Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie prowadzi działalność dydaktyczną i pedagogiczno – eksperymentalną w dziedzinie wykorzystania muzyki w procesach poznawczych. Czas prywatnego życia w wypełniają: wychowanie dorastającej córki i kontakty z dorosłym synem oraz kulturowe wędrówki po krainach południowej i wschodniej Europy. 

1 1

Agnieszka Marcinkowska-Bąk

Zastępczyni Przewodniczącej Rady Fundacji

Współzałożycielka i współwłaścicielka oraz członek zarządu Grupy Synapsis, 1 1

spółki prowadzącej Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, który zajmuje się pomocą psychoterapeutyczną i leczniczą oraz psychoedukacją.

Jest psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką wydziału psychologii Université Libre de Bruxelles – Belgia oraz Katedry Psychoterapii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budowała od podstaw 2 instytucje: jedna to organizacja pozarządowa, druga to spółka z o.o. Nie ma wykształcenia ekonomicznego ani handlowego, wszystkiego musiała nauczyć się od podstaw i uważa, że „nie święci garnki lepią“. Posiada kompetencje w zarządzaniu i budowaniu zespołu, planowaniu rozwoju firmy, przydzielaniu i kontrolowaniu zadań, organizowaniu akcji społecznych i promocyjnych, budżetowaniu i zarządzaniu wydatkami i rozwiązywaniu konfliktów. Na jej drodze piętrzyły się różne trudności, które nauczyła się skutecznie rozwiązywać i przezwyciężać. Chce dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi kobietami, tym samym wspierać je w zarządzaniu własnym losem i karierą.

1 1

Inga Kasak

Sekretarz

Menadżer w kilkunastoletnim doświadczeniem w korporacjach międzynarodowych : Hewlett- Packard, SEAT oraz E&Y. 1 1

  Realizowała projekty w Polsce, Rosji oraz Ukrainie.Przedsiębiorczyni, współzałożycielka pierwszego w Polsce portalu grupowych zakupów samochodów. Współzałożycielka Fundacji Liderek Biznesu. W latach 2017-2018 dyrektorka zarządzająca sieci anielic biznesu przy Sieci Przedsiębiorczych Kobiet Black Swan Fund. W latach 2018-2020 szefowa projektu Centralny Dom Technologii w Polskim Funduszu Rozwoju. Wieloletnia mentorka w programach mentoringowych PFR, SPK, Vital Voices oraz w akceleratorach.

1 1

Marcin Zamoyski

Członek Rady Fundacji

Od 30 lat zajmuje się biznesem, jako prawnik, konsultant, 1 1

Od 30 lat zajmuje się biznesem, jako prawnik, konsultant, do 2010 roku specjalizował się
działalności doradczej, w zakresie restrukturyzacji, upadłości przedsiębiorstw, oraz windykacji i obrotu wierzytelnościami. Od kilkunastu lat swej działalności zajmuje się inwestowaniem i zarządzaniem inwestycjami w branży nieruchomościowej i nowych technologii, w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.
Wieloletnie doświadczenie w biznesie znajomość środowiska przedsiębiorców umożliwiły włączenie się w prace Warszawskiej Izby Gospodarczej, od przeszło 6 lat pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WIG. /Prezydent WIG/
Przez całe swoje życie jest zaangażowany w różne projekty non profit – założyciel i członek fundacji i stowarzyszeń między innymi pomysłodawca i fundator Fundacji Samorządu Studentów UW Universitatis Varsoviensis, NZS, Stowarzyszenia ELSA, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Polski Polo Klub, wiele lat wspierał swoją wiedzą i doświadczeniem lokalną samorządność jako radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego (wiceprzewodniczący rady powiatu, przewodniczący komisji finansów). Prywatnie miłośnik zwierząt, koni i psów, współwłaściciel stajni sportowej pod Warszawą.  

1 1

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.