Rada Fundacji

RADA FUNDACJI

Joanna Bobowska

Przewodnicząca Rady Fundacji

Aktywność społeczną łączy z ideą upowszechniania rozwoju indywidualnego i doskonalenia zawodowego. Pokaż więcej

Doświadczenia zdobyte w zawodzie dziennikarki, pracownika samorządowego, posłanki na Sejm VII kadencji, członka sejmowych komisji: Kultury i Środków Przekazu, Polityki Społecznej i Rodziny oraz przewodniczącej zespołu parlamentarnego ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej (2011-2015) – wykorzystuje w prowadzeniu projektów pomocowych o tematyce społecznej, gospodarczej i kulturowej. Pracowała dla instytucji wsparcia biznesu na rzecz rozwoju małych i średnich firm, organizacji zrzeszeń przedsiębiorców (Izby Gospodarcze w Małopolsce) oraz przy realizacji szkoleń merytorycznych, opracowaniu wydawnictw branżowych dla środowiska MiŚP. Koordynatorka programów wsparcia młodzieży, kobiet, seniorów w zakresie aktywizacji zawodowej, oraz dziedzinach edukacji, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Będąc animatorką współpracy w dziedzinie ekonomii społecznej, specjalistką ds. współpracy międzysektorowej (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) zajmowała się doradztwem dla organizacji pozarządowych, tworzeniem warunków współpracy trójsektorowej organizacji społecznych, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych i władz lokalnych. Jest absolwentką Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie prowadzi działalność dydaktyczną i pedagogiczno – eksperymentalną w dziedzinie wykorzystania muzyki w procesach poznawczych. Czas prywatnego życia w wypełniają: wychowanie dorastającej córki i kontakty z dorosłym synem oraz kulturowe wędrówki po krainach południowej i wschodniej Europy. 

Pokaż mniej

Agnieszka Marcinkowska-Bąk

Zastępczyni Przewodniczącej Rady Fundacji

Współzałożycielka i współwłaścicielka oraz członek zarządu Grupy Synapsis, Pokaż więcej

spółki prowadzącej Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, który zajmuje się pomocą psychoterapeutyczną i leczniczą oraz psychoedukacją.

Jest psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką wydziału psychologii Université Libre de Bruxelles – Belgia oraz Katedry Psychoterapii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budowała od podstaw 2 instytucje: jedna to organizacja pozarządowa, druga to spółka z o.o. Nie ma wykształcenia ekonomicznego ani handlowego, wszystkiego musiała nauczyć się od podstaw i uważa, że „nie święci garnki lepią“. Posiada kompetencje w zarządzaniu i budowaniu zespołu, planowaniu rozwoju firmy, przydzielaniu i kontrolowaniu zadań, organizowaniu akcji społecznych i promocyjnych, budżetowaniu i zarządzaniu wydatkami i rozwiązywaniu konfliktów. Na jej drodze piętrzyły się różne trudności, które nauczyła się skutecznie rozwiązywać i przezwyciężać. Chce dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi kobietami, tym samym wspierać je w zarządzaniu własnym losem i karierą.

Pokaż mniej

Inga Kasak

Sekretarz

Menadżer w kilkunastoletnim doświadczeniem w korporacjach międzynarodowych : Hewlett- Packard, SEAT oraz E&Y. Pokaż więcej

  Realizowała projekty w Polsce, Rosji oraz Ukrainie.Przedsiębiorczyni, współzałożycielka pierwszego w Polsce portalu grupowych zakupów samochodów. Współzałożycielka Fundacji Liderek Biznesu. W latach 2017-2018 dyrektorka zarządzająca sieci anielic biznesu przy Sieci Przedsiębiorczych Kobiet Black Swan Fund. W latach 2018-2020 szefowa projektu Centralny Dom Technologii w Polskim Funduszu Rozwoju. Wieloletnia mentorka w programach mentoringowych PFR, SPK, Vital Voices oraz w akceleratorach.

Pokaż mniej

Marcin Zamoyski

Członek Rady Fundacji

Od 30 lat zajmuje się biznesem, jako prawnik, konsultant,  Pokaż więcej

Od 30 lat zajmuje się biznesem, jako prawnik, konsultant, do 2010 roku specjalizował się
działalności doradczej, w zakresie restrukturyzacji, upadłości przedsiębiorstw, oraz windykacji i obrotu wierzytelnościami. Od kilkunastu lat swej działalności zajmuje się inwestowaniem i zarządzaniem inwestycjami w branży nieruchomościowej i nowych technologii, w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.
Wieloletnie doświadczenie w biznesie znajomość środowiska przedsiębiorców umożliwiły włączenie się w prace Warszawskiej Izby Gospodarczej, od przeszło 6 lat pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WIG. /Prezydent WIG/
Przez całe swoje życie jest zaangażowany w różne projekty non profit – założyciel i członek fundacji i stowarzyszeń między innymi pomysłodawca i fundator Fundacji Samorządu Studentów UW Universitatis Varsoviensis, NZS, Stowarzyszenia ELSA, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Polski Polo Klub, wiele lat wspierał swoją wiedzą i doświadczeniem lokalną samorządność jako radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego (wiceprzewodniczący rady powiatu, przewodniczący komisji finansów). Prywatnie miłośnik zwierząt, koni i psów, współwłaściciel stajni sportowej pod Warszawą.  

Pokaż mniej

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.