CZYTASZ

Solidarność Kobiet w Biznesie. Kobieta Liderka.

Solidarność Kobiet w Biznesie. Kobieta Liderka.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to nie tylko prężna i egalitarna biznesowa społeczność kobieca. Jest w niej także grono wyjątkowych liderek, kobiet sukcesu, które charakteryzuje otwartość, chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami, gotowość do wspierania innych kobiet. Są Mentorkami, Inwestorkami, aktywnymi profesjonalistkami, chcą się rozwijać i rozwijać inne kobiety. Potrafią być solidarne. Posiadają wysoki poziom kapitału społecznego i ten kapitał dla swoich firm i organizacji aktywnie powiększają.

Zgodnie z nową teorią, w której www oznacza Web, Women, Weather, organizacje przyszłości powinny mocno odnieść się do tych 3xW, przy czym udział i przyszłość kobiet na rynku pracy wydaje się być dużym wyzwaniem dla nich samych, dla firm i dla społeczności. Wyzwaniem ze względu na nierówności i dysproporcje funkcjonujące na rynku, stereotypy, różnice płac, ale i wewnętrzne uwarunkowania kobiet i większe obciążenie obowiązkami rodzinnymi. Wyzwaniem, ze względu na ewolucję rynku pracy, umiejętność dostosowania się do nowych wyzwań, potrzebę ciągłej edukacji, częste zmiany zawodów i zmiany pracy. I na te wyzwania w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet wskazujemy.

Trzeci koktajl dla kobiet liderek z SPK uświetniła swoim wystąpieniem Natalia Hatalska, CEO Infuture hatalska foresight institute – trudno o lepszą eksperkę – analityk trendów, publicystka, blogerka, naukowiec. “Nikt nie zna przyszłości. Ale na bazie prognoz strategicznych możemy zbudować jej scenariusze i się do nich przygotować. Co nas czeka w dłuższej perspektywie prawie na pewno? Wydłużenie czasu pracy do 80-90 roku życia, praca w modelu hollywoodskim, czyli nie na etat, a na projekt, dramatyczny spadek efektywności pracy związany w warunkami klimatycznymi i zmniejszenie dziennego czasu pracy do 4-6 godzin. Rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do tego, że może zostać wdrożona koncepcja dochodu podstawowego, niezależnego od czasu pracy. A ludziom może grozić … nuda”. Natalia Hatalska mówiła też o często niedocenianych umiejętnościach technologicznych kobiet i umiejętnościach interpersonalnych, tak ważnych i nie do zastąpienia w erze robotyzacji i automatyzacji pracy. Wystąpienie było bardzo ciekawe i skłaniało do ożywionych dyskusji i rozmów w przyjaznej atmosferze do późnego wieczora.

Dziękujemy Karolinie Stawowskiej, Partnerce a także kancelarii Wolf Theiss za współorganizację wydarzenia i ugoszczenie nas na pięknym tarasie z widokiem na całą Warszawę. Uniknęliśmy burzy, która przetoczyła się nad Warszawą, zaraz po zakończeniu koktajlu, którą zapowiadały spektakularne błyskawice i groźne chmury. Dziękujemy partnerom, firmom: Mokobelle i Vanda Novak za uatrakcyjnienie wieczoru.

W koktajlu wzięło udział przeszło 150 Pań. Dziękujemy!


INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.