sierpień 2023 - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

Szukamy eksperta/ki odpowiedzialną za rekrutację Mentorów do projektu “Mój Biznes za granicą”

  Stanowisko: Ekspert/ka odpowiedzialny/a za rekrutację Mentorów do projektu “Mój Biznes za granicą”. Data zamknięcia rekrutacji: 31.08.2022 Projekt: Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych, projekt numer POWR.04.03.00-00-0026/19 SIEĆ PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET Jesteśmy najprężniej działająca fundacją, która kompleksowo wspiera przedsiębiorczość kobiet w Polsce. […]

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products