Alicja Sytek - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Alicja Sytek
Prawnik, właściciel Centrum Prawa i Technologii, jest autorką i współautorką publikacji naukowych dotyczących ochrony danych, dostępu do informacji, nowych technologii oraz cyfryzacji. Prowadzi szkolenia z ochrony danych dla sektora publicz-nego i prywatnego a także bierze udział we wdrożeniach, pełnię funkcję Inspektora Ochrony Danych i doradza prawnie przy powstaniu produktów mobilnych i systemów informatycznych. Posiada doświadczenie we wdrażaniu wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products