Iryna Demianova - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Iryna Demianova
Iryna Demianova, magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenko w Kijowie, obecnie Dyrektor działu Etyki i Standardów korporacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej w Haleon. W ciągu 16 lat swojej kariery zawodowej pracowała jako przedstawiciel struktur biznesowych i interesów prywatnych w sądach, jako prawnik zajmowała się transakcjami na rynku papierów wartościowych, a także pracowała na różnych stanowiskach w kilku branżach w ukraińskich i międzynarodowych korporacjach, m.in. Nemiroff, Avon i GSK . Iryna większość swojej kariery poświęciła prawu, etyce, zarządzaniu ryzykiem i compliance, ale pracowała również jako regionalny szef trade marketingu, szef globalnych projektów transformacyjnych w zakresie ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem, w tym budowania zespołów i procesów na poziomie lokalnym i globalnym, a także projektów związanych z kształtowaniem i rozwojem kultury korporacyjnej.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products