Julia Sarnecka - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Julia Sarnecka
Brokerka innowacji, menadżerka międzynarodowych programów, projektów i partnerstw. W poprzednim życiu – jako Julia Płachecka – programowała, prowadziła i moderowała konferencje, seminaria, spotkania i panele dyskusyjne z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów w dziedzinach innowacji, filmu i gier video, VR, edukacji filmowej i innych; szkoliła nauczycieli, realizatorów projektów społecznych i przedsiębiorców aplikujących o dofinansowanie z programów UE. Współpracowała z wieloma polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz z działającymi na skalę globalną instytucjami kultury: Instytutem Adama Mickiewicza, czy British Council. Obecnie pracuje w Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products