Katarzyna Haczewska - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
Katarzyna Haczewska

Strateżka, badaczka, facylitatorka i coach. Od 19 lat, a od 4 prowadząc własną firmę, pomaga klientom budować silne marki analizując świat i przekuwając wnioski w skuteczne rozwiania dla biznesu, instytucji publicznych i NGO. Jako coach wspiera ludzi pracując indywidualnie i w grupach w osiąganiu celów, spełnianiu marzeń i stawianiu czoła wyzwaniom.

Przed założeniem własnej firmy doświadczenie zdobywała w największych agencjach badań rynku oraz w Deloitte Polska. Współpracuje z największymi klientami m.in. z branż: FMCG, media, telekomunikacja, sport, home&garden, z sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi.

Jej specjalnością są rozmowy z ludźmi i otwieranie ich serc. Jako doświadczona facylitatorka prowadzi warsztaty diagnostyczne, strategiczne, kreatywne i rozwojowe. Jest współautorką największego podręcznika w obszarze badań: „Badania Rynku” wydanego przez PWN w 2021 roku.

 

Kluczowe kompetencje: strategia biznesu, coaching, marka własna, szkolenia, customer service, badanie rynku, Projektowanie i wdrażanie produktów i usług

 

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products