CZYTASZ

5 książek o innowacjach, które warto przeczytać...

5 książek o innowacjach, które warto przeczytać

O innowacjach słyszy się niemal codziennie. Czym one są? Bardzo trudno jednoznacznie to określić. W dużym uproszczeniu można jednak powiedzieć, że jest to ogół działań podejmowanych w celu dokonania zmian na lepsze. W firmach będzie to np. wprowadzenie nowego produktu, nad którym długo się pracowało, opracowanie nowej metody produkcji, czy też zastosowanie nowej technologii. 

O innowacjach słyszy się niemal codziennie. Czym one są? Bardzo trudno jednoznacznie to określić. W dużym uproszczeniu można jednak powiedzieć, że jest to ogół działań podejmowanych w celu dokonania zmian na lepsze. W firmach będzie to np. wprowadzenie nowego produktu, nad którym długo się pracowało, opracowanie nowej metody produkcji, czy też zastosowanie nowej technologii. 

Na rynku pojawia się coraz więcej książek w tematyce związanej z innowacjami, jednak wartościowych pozycji wciąż jest niewiele. Dlatego właśnie postanowiłyśmy zaproponować Wam te z nich, które poruszają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną stronę innowacji, a tym samym zawierają informacje do zastosowania w prowadzeniu biznesu na co dzień. 

Poniżej przedstawiamy 5 tytułów, z którymi warto się zapoznać:

„Projektowanie strategii innowacji”, Mariusz Sołtysik, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021

Jest to książka, która przedstawia problem rozwoju przedsiębiorstw, którego rozwiązanie wymaga zastosowania odpowiedniej strategii innowacji. Autor w tej pozycji zawarł szeroki przegląd literatury branżowej oraz uwzględnił aktualny stan wiedzy dotyczący wprowadzania innowacji. 

“W świetle niesłabnącego zainteresowania problematyką innowacji oraz wskazywanej przez teoretyków i praktyków potrzeby uzasadnienia efektywności wysiłków organizacyjnych związanych z ich tworzeniem podjęta w przedłożonej do oceny monografii problematyka nacechowana jest walorami nowości i oryginalności.”

Z recenzji prof. dr. hab. Jarosława Karpacza

„Innowacje. Start-upy. Ryzyko”, Marta Czyżewska, Wydawnictwo CeDeWu, 2020

Pozycja opisuje zagadnienia dotyczące warunków rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć głównie z perspektywy start-upów. Autorka skupia się głównie na analizie przyczyn niezadowalającego poziomu rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. Książka podaje wiele konkretnych rad i rozwiązań do zastosowania przez inicjatorów innowacyjnych biznesów, które dotyczą m.in. zarządzania ryzykiem, pozyskiwania wsparcia oraz projektowania start-upów.

„Innowacyjność – przepis na sukces. Model od A do F Philip Kotler, Wydawnictwo: Rebis – Dom

Zdaniem autorów jedynie firmy, które się rozwijają i opracowują wciąż nowe produkty, strategie i technologie, mają szansę osiągnąć sukces na szybko zmieniających się rynkach. Pozycja przekonuje, że nowatorstwo i twórcze rozwiązania mogą być uzyskane poprzez uporządkowany proces. Model od A do F pokazuje, że w kilku krokach można przełożyć innowacyjne koncepcje na konkretne rozwiązania umożliwiające podjęcie działań na rynku. 

To wspaniałe kompendium innowacyjności i twórczego działania, stworzone przez światowej sławy autorytety w dziedzinie marketingu i biznesu dla pracowników na wszystkich poziomach organizacji. Ta książka skłania do zrewidowania dotychczasowych poglądów na kwestie kreatywności i nowatorstwa w biznesie i oferuje przydatny model, na którym opiera się innowacyjność w firmie.”

Carlos Losada, ESADE Business School

„Wprowadzanie innowacji od wewnątrz”, Kaihan Krippendorff, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020

Autor książki uwidacznia jak wielką wartość w firmie, mają pełni pasji innowacyjny pracownicy. Pokazuje, w jaki sposób można odblokować innowacje tkwiące wewnątrz firmy, a które mogą być kluczowe podczas wprowadzania przełomowych zmian w firmie. Potencjał tkwiący w pracownikach powinien być jak najlepiej wykorzystywany, gdyż to właśnie oni najlepiej znają możliwości firmy i potrafią je wykorzystać. Pozycja jest swego rodzaju przewodnikiem dla zarządzających.

„Innowacje a strategie marketingowe przedsiębiorstw”, Dorota Potwora i Witold Potwora, Difin, 2020

Książka skupia się głównie na roli doskonalenia technologicznego, ale też podejmuje tematykę umiejętnego dostosowania się do warunków rynkowych. Autorka podaje wiele konkretnych przykładów, z którymi warto się zapoznać.

Wszystkie powyższe pozycje dotyczą tematu innowacji – również w praktyce. Poprzez zastosowanie nawet niewielkich zmian oraz dostrzeżenie tkwiącego potencjału wewnątrz firmy można osiągnąć wiele korzyści. Jedno jest pewne – żeby móc się rozwijać, trzeba mieć gotowość do zmian, a one mogą przynieść wiele korzyści.

Razem z Samorządem Województwa Mazowieckiego organizujemy konkurs Innowator Mazowsza, którego ideą jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Zachęcamy do udziału!


Chcemy, aby kobiety w Polsce były samostanowiące, sprawcze i niezależne finansowo. Dlatego kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet, poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych, popularyzowanie kobiecych sieci anielic biznesu i instrumentów finansowania dla startupów.

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.