CZYTASZ

Ochrona własności intelektualnej. Gdzie szukać inf...

Ochrona własności intelektualnej. Gdzie szukać informacji i wiedzy.

Ochrona własności intelektualnej jest szczególnie istotna w dobie globalizacji. W takim otoczeniu przewagę konkurencyjną uzyskują innowacyjne przedsiębiorstwa. Celem projektu ip4women jest podnoszenie świadomości kobiet w zakresie możliwości ochrony praw własności intelektualnej.

Wspólnie z Partnerami projektu opracowaliśmy kompletny kurs e-learningowy z zakresu patentowania i ochrony własności intelektualnej. Agenda UNESCO 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju przewiduje osiągnięcie równowagi płci dopiero w roku 2080, wskazując potrzebę zwiększenia tempa tych zmian. Plan działania Komisji Europejskiej Gender Action Plan 2016-2020, Program na rzecz Badań i Innowacji Horyzont 2020 jak również szczyt na rzecz równości płci (Gender Equity Summit) traktują kwestę równości płci jako istotną we wszystkich podejmowanych działaniach.

Kurs e-learningowy znajdziesz na stronie projektu ip4women.

Czym jest patent na wynalazek czytaj na stronach Urzędu Patentowego RP.

Partnerem prawnym projektu ip4women jest kancelaria prawna Bird&Bird.


INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ