CZYTASZ

II Konferencja Psycholog w Biznesie – Czas K...

II Konferencja Psycholog w Biznesie – Czas Kobiet!

Tematem przewodnim II Konferencji Psycholog w Biznesie są kobiety. Oprócz warunków społeczno-kulturowych, już sama anatomia kobiecych ciał warunkuje odmienną od męskiej dynamikę funkcjonowania, a także postrzegania w społeczeństwie, czy w miejscu pracy. W trakcie konferencji będziemy mieli szansę usłyszeć głosy najlepszych specjalistów w dziedzinie psychologii i biznesu, co będzie wspaniałą okazją do zrozumienia i przejrzenia się obrazowi współczesnej kobiety.

Podczas wydarzenia odbędą się prelekcje, panele, warsztaty i networking, będzie to również możliwość do poznania wielu inspirujących osób. Jeden z warsztatów zostanie poprowadzony przez Agatę Zioło – dyrektorkę innowacji w SPK, koordynatorkę współpracy z biznesem, facylitatorkę #IamRemarkable. Agata w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet odpowiedzialna jest również za relacje biznesowe. 

Warsztat #IamRemarkable, w którym uczestnicy Konferencji będą mogli wziąć udział, ma na celu budowanie kobiecego empowermentu. Jest to globalna inicjatywa Google, która daje kobietom i grupom podlegającym wykluczeniu możliwość otwartego wypowiadania się o swoich zawodowych i osobistych osiągnięciach. #IamRemarkable to 90 minut interaktywnej sesji, w trakcie której Agata omówi z uczestnikami znaczenie autopromocji i przedstawi narzędzia do ćwiczenia tej potrzebnej umiejętności.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na II Konferencję Psycholog w Biznesie – Czas Kobiet w weekend 6-7 marca. Wydarzenie dedykowane jest zarówno Paniom i Panom, ponieważ zrozumienie siebie samego jak i siebie nawzajem jest kluczem do efektywnej komunikacji i lepszej współpracy. 

Warsztat #IamRemarkable z Agatą Zioło odbędzie się w sobotę 6 marca o godzinie 14:20. Na warsztaty obowiązują zapisy. Więcej informacji można znaleźć na stronach https://www.facebook.com/events/200959001725653 oraz https://sites.google.com/st.swps.edu.pl/kn-psycholog-w-biznesie


W Fundacji odpowiedzialna za koordynowanie projektów i wspieranie działań SPK. Z wykształcenia psycholożka. Trenerka psychoedukacji, współpracuje z organizacjami samorządowymi, współtworzy inicjatywę społeczną promującą współczesną historię, w ramach której prowadzi warsztaty dla młodzieży i organizuje wydarzenia. Posiada doświadczenie w marketingu i komunikacji.

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.