CZYTASZ

Make the Change in fashion. Najważniejsze wyzwania...

Make the Change in fashion. Najważniejsze wyzwania branży mody

Zacznę od pewnej historii, którą opowiada dr Marta Karwacka na blogu How To Wear Fair. Próbując odnaleźć przyczyny zaśmiecania planety, Marta pisze: 

W dużym skrócie było tak. W konsekwencji kilku historycznych wydarzeń, w drugiej połowie XIX wieku w USA bardzo mocno rozwinął się przemysł i rolnictwo, a na początku XX wieku produkowano za oceanem tak dużo, że amerykański rynek nie był w stanie tego wchłonąć. Szybko zorientowano się, że Ameryka stoi przed trudnym wyborem: zmniejszyć poziom produkcji w rolnictwie i sektorze przemysłowym… albo spowodować, by konsumenci kupowali więcej.

Następnie w tekście Marty pojawia się opowieść o Ernest Elmo Calkinsie, pionierze amerykańskiego rynku reklamowego i jego działaniach na rzecz ciągłego redefiniowania piękna przedmiotów codziennego użytku. Poprzez nawiązanie do sztuki i tworzenie pięknych, lecz nietrwałych produktów, Amerykanie, a za nimi cały świat, zaczęli zaspokajać swoje potrzeby poprzez konsumpcję pięknych i modnych rzeczy. Dalej Marta przytacza dane:

Przeciętny Amerykanin wyrzuca około 37 kg tekstyliów rocznie (w tym lwia część to ubrania), w skali kraju to aż 11 mln ton. W Unii Europejskiej na wysypiska trafia około 2 milionów ton ubrań w każdym roku.

Dzisiaj, kiedy w konsekwencji tych działań zostawiamy po sobie 2,2 miliarda ton odpadów rocznie – już wiemy, że konsumpcja ślepa uliczka, że pora zawracać.

Jak zatrzymać tę machinę i zawrócić ze ścieżki kultury wyrzucania? 

Między innymi o tym rozmawialiśmy podczas inauguracji projektu Make The Change in fashion 26 czerwca w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Debata: Wyzwania branży mody przyciągnęła tłumy chcących realnej zmiany Uczestników. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami definiowaliśmy najważniejsze wyzwania branży mody. Anna Pięta – Strateżka ds. zrównoważenia w modzie i współautorka podcastu Muda Talks:

Myślę, że kluczowe są alternatywne źródła tkanin, transparentność i informacja (dziś powoli używa się do tego blockhain), utylizacja odpadów i recykling/ upcykling.

Paweł Niziński – Wydawca projektu CR Navigator/ BE.NAVIGATOR, promującego od prawie 9 lat idee zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu oraz doradca w dziedzinie innowacyjności społecznej i strategicznego zarządzania zrównoważonymi markami, zwrócił uwagę na sedno sprawy:

Od początku dyskusji Panelistki wzięły byka za rogi – pojawiła się dyskusja o budzeniu zaangażowania polityków, co wydaje się warunkiem skalowalności wszelkich debat o kryzysie klimatycznym, nierównościach społecznych, barierach dla zrównoważonego rozwoju. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo żywe audytorium (…) Żadnych szans na polaryzacje poglądów, ale to z całą pewnością dlatego, że zgromadzone osoby łączy wspólnota wartości. Jedyny apetyt jaki pozostaje po takich spotkaniach niezaspokojony to pytanie – co dalej?

A prowadząca debatę, dr Marta Karwacka – socjolożka biznesu i ekspertka ds. CSR, podsumowała:

Moim zdaniem wybrzmiały w dyskusji dwie ważne kwestie Trudno będzie mówić o realnych zmianach, jeśli nie włączą się politycy i nie powstaną odpowiednie przepisy, które będą wpływać na bardziej radykalne praktyki globalnego biznesu. I druga rzecz – moda to tylko jeden ze współzależnych elementów systemu, całego problemu w skali makro, na każdym poziomie.

W formule Make the Change, wspólnie ze środowiskiem naukowym, biznesowym i społecznym chcemy inicjować zmiany na miarę naszych lokalnych możliwości. Dlatego podczas pierwszego w Polsce Hackathonu ethical fashion weźmiemy na warsztat zdefiniowane przez nas wyzwania:

Make the Change in fashion. Wyzwania branży mody

Celem naszych działań jest wypracowanie rozwiązań – innowacji społecznych, które mogą stać się początkiem wprowadzania realnych zmian.


INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.