programy edukacyjne - Sieć Przedsiębiorczych Kobiet
programy edukacyjne
Wpływ programu Biznes w Kobiecych Rękach na przedsiębiorczość kobiet
Mimo że na przestrzeni lat pozycja kobiet na rynku pracy uległa pozytywnej zmianie, to jednak wciąż nie można mówić o równouprawnieniu w tej kwestii. Nierówności na rynku pracy wynikające z płci oraz wybuch pandemii jeszcze bardziej pogłębił to zjawisko.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products