Mój biznes za granicą

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawców  na przygotowanie i przeprowadzenie badania jakościowego za pomocą pogłębionych wywiadów indywidualnych IDI, z udziałem nieeksportujących przedsiębiorstw (MŚP) oraz Instytucji Otoczenia Biznesowego (IOB).

Zapytanie ofertowe nr 1/A/FPK/2021 w ramach realizacji projektu POWR.04.03.00-00-0026/19 – “Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w Bazie Konkurencyjności, ogłoszenie nr 2021-16267-32005 pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32005

Termin składania ofert: 26.02.2021r. do godziny 17:00 – decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Aneta Siejka, e-mail: a.siejka@fundacjakobiet.org


Ekspert ds. przedsiębiorczości. Koordynator ds. Badań (Research Manager). W Fundacji odpowiedzialna za wypracowanie nowego narzędzia dla przedsiębiorców w ramach projektu Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych.

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.