CZYTASZ

Na co narażone są kobiety w tych trudnych czasach...

Na co narażone są kobiety w tych trudnych czasach

Obecna sytuacja kobiet nie tylko w Polsce, ale również na całym Świecie jest niełatwa z kilku ważnych powodów. Po pierwsze, pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na zmianę trybu pracy, wymuszając tym samym, aby w znacznej mierze to właśnie kobiety jednocześnie zajmowały się pracą zawodową oraz pełniły rolę matek, podczas pobytu w domach i nauki zdalnej swoich dzieci.

Ta sytuacja drastycznie pogorszyła komfort funkcjonowania kobiet i spowodowała konieczność jeszcze większego dzielenia uwagi. Ma to duże przełożenie na ich funkcjonowanie psychiczne, zwłaszcza że już przed pandemią w większym stopniu, niż ich mężowie i partnerzy, to kobiety dzieliły swoją uwagę pomiędzy ognisko domowe i pracę. Dzisiejsze czasy stawiają przed kobietami bardzo duże wymagania i presję społeczną, obecnie kobieta – zgodnie z oczekiwaniem społecznym – powinna być: dobrą matką, świetną gospodynią, kochającą żoną i wzorową pracownicą. Przy czym aż 67% kobiet uważa, że są nierówno względem mężczyzn traktowane przez swoich pracodawców (wg raportu Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji. 2021), co niestety również wpływa na poczucie wewnętrznej siły i zaniżanie własnej wartości przez nie, prowadząc do pogłębienia psychicznych barier związanych z ewentualnym postawieniem granic i gotowością do zmiany. Dużym problemem jest także sprzeczność informacji, jakie otrzymują społecznie kobiety, to znaczy z jednej strony: „bądź sobą, żyj w zgodzie ze sobą”, a z drugiej strony: „bądź najlepszą wersją siebie”, „sky is not the limit” „bądź wielozadaniowa”. Taka narracja wymusza na kobietach podejmowanie ogromnego wysiłku, aby tym wymaganiom sprostać. Wiele badań, w tym wieloletnie doświadczenia i obserwacje Sieci Przedsiębiorczych Kobiet pokazują, że kobiety cechują się znacznie niższym poczuciem własnej wartości niż mężczyźni, często zaniżając przy tym swoje kompetencje. Kobiety w znacznej mierze mają trudność w mówieniu o sobie dobrze, w superlatywach, co często przyczynia się do gorszych warunków zatrudniania.

Kobiety w dzisiejszych czasach są przeciążone ilością obowiązków i wymagań społecznych, co znacząco naraża ich zdrowie psychiczne. Kobiety boją się prosić o pomoc i nie chcą pokazywać swoich słabości, przez co bardzo często zostają same ze sobą ze swoimi trudnościami i troskami. Przeżywanie trudnych emocji, pozostawanie w permanentnym stresie, brak czasu na zadbanie o swoje potrzeby powoduje uczucie przemęczenia i obniża poczucie własnej wartości. Niesie to za sobą ryzyko korzystania z szybkich form iluzorycznej pomocy, takiej jak np. sięganie po alkohol. Przynosi to uczucie relatywnie szybkiej ulgi. Taki sposób radzenia sobie w dość krótkim czasie przerodzić się może w mechanizm nałogowej regulacji uczuć – czyli jeden z głównych mechanizmów uzależnienia.

W związku z tak licznymi wyzwaniami, jakie stawia przed kobietami dzisiejszy Świat i wynikającymi z tego zagrożeniami, konieczna wydaje się być edukacja kobiet w zakresie zwiększania swoich kompetencji, a także wzmocnienia psychologicznego i wsparcia w konstruktywnym radzeniu sobie. Ważnym tego elementem jest zwiększanie poczucia własnej sprawczości i samostanowienia kobiet, a także przeciwdziałanie destrukcyjnym formom radzenia sobie tj. uzależnienia. 

W odpowiedzi na wyżej opisane wyzwania powstał program “Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu.”

Jeśli jesteś mamą, mieszkasz w Warszawie i chcesz bezpłatnie wziąć udział w: czterech spotkaniach warsztatowo – wykładowych, pięciu warsztatach, konsultacji zawodowej, spotkaniu networkingowym, oraz otrzymać materiały do pracy: Planner Przedsiębiorczej Kobiety i książkę “Jak mówić o sobie dobrze”, aplikuj za pomocą formularza, który znajdziesz na stronie:


Chcemy, aby kobiety w Polsce były samostanowiące, sprawcze i niezależne finansowo. Dlatego kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet, poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych, popularyzowanie kobiecych sieci anielic biznesu i instrumentów finansowania dla startupów.

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.