CZYTASZ

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 203...

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku

Województwo mazowieckie stawia na zintegrowane podejście do współpracy gospodarczej. Wiąże się przede wszystkim z koniecznością efektywnej realizacji ustawowych zadań województwa w zakresie pobudzania aktywności gospodarczej, podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Znalazło to odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r., jak również jest głównym celem Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Inteligentna specjalizacja  to koncepcja oparta na założeniu, że dzięki koncentracji zasobów wiedzy i nakierowaniu ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych kraje i regiony zyskają i utrzymają przewagę konkurencyjną w światowej gospodarce.

Pierwsza Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza została przyjęta w 2008 roku. W roku 2021  roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Opierając się na doświadczeniach z lat poprzednich, wprowadzono szereg usprawnień do systemu wdrażania, a także do samych obszarów inteligentnej specjalizacji.

Źródło: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/inteligentna-specjalizacja.html


Chcemy, aby kobiety w Polsce były samostanowiące, sprawcze i niezależne finansowo. Dlatego kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet, poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych, popularyzowanie kobiecych sieci anielic biznesu i instrumentów finansowania dla startupów.

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.