Czy jesteśmy gotowi wyjść poza wyznaczone granice? Pobierz raport!

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet w ramach programu: „Mój biznes za granicą” zleciła przeprowadzenie badania jakościowego firmie ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Badanie zostało zrealizowane w okresie kwiecień – maj 2021 roku na próbie 110 respondentów, w tym: 82 firmy z MŚP oraz 28 przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Partnerem merytorycznym badania jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu.
[:pl]małe 2[:]

Postawy polskich przedsiębiorców wobec ekspansji zagranicznej – pobierz publikację z badania.

Pomimo ogólnie dobrej sytuacji polskich przedsiębiorstw, ich innowacyjności, zdecydowana większość z nich nie planuje ekspansji zagranicznej. Niebagatelny wpływ na podjęcie decyzji o ekspansji zagranicznej mają bariery mentalnościowe polskich przedsiębiorców. Istotne staje się przeświadczenie o tym, że to przedsiębiorca powinien samodzielnie podejmować decyzje i zbudować swoją pozycję rynkową własnymi rękoma: tym samym pomoc zewnętrzna, oferowana także przez inne, zewnętrzne instytucje postrzegana jest jako zbędny dodatek.

Na podstawie wypowiedzi niektórych respondentów zbudować można obraz polskiego przedsiębiorcy, głównie mężczyzny: silnego, niezależnego, dbającego o własne interesy, ale także dumnego, nieoczekującego wsparcia, nieproszącego o pomoc, a nawet – uważającego takie wsparcie za dowód własnej ułomności. Co więcej, niektórzy przedsiębiorcy postrzegają ekspansję zagraniczną jako alternatywę w przypadku niepowodzenia na rynku rodzimym. Sytuacja na rynku polskim jest dla nich zadowalająca, a więc nie dostrzegają konieczności wejścia na rynek zagraniczny. Ekspansja nie jest więc traktowana jako forma rozwoju, inwestycji w przedsiębiorstwo, budowanie silnej jego pozycji, ale jako szukanie alternatywnego rynku zbytu, w sytuacji zastoju gospodarczego w kraju.

Polskich przedsiębiorców charakteryzuje także postawa asekuracyjna, wyrażająca się poprzez często nieuświadomiony, lęk przed poniesieniem porażki, złymi inwestycjami, czy niedostatecznym przygotowaniem do ekspansji. Wiek także odgrywa niebagatelną rolę w kształtowaniu się postaw wobec ekspansji: im starsi są badani, tym częściej stwierdzają, że są już w nieodpowiednim wieku do dokonywania tak radykalnych zmian i ponoszenia tak dużego ryzyka. Jednak należy zaznaczyć, że bariery mentalnościowe nie są jedynymi, które powstrzymują badanych przed wejściem na rynki zagraniczne. Do innych należą obawy dotyczące finansów, szczególnie pozyskania należności od kontrahentów. Z kwestiami tymi wiąże się także rozwój technologiczny przedsiębiorstwa, zwiększenie produkcji, zakup nowoczesnego sprzętu, ale także zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Jedną z istotniejszych barier jest także brak kompleksowej wiedzy o rynkach zagranicznych: dotyczy to nie tylko braku znajomości procedur, kwestii formalno-prawnych, ale także wiedzy o danym kraju, jego kulturze, zwyczajach. Jest to szczególnie istotne w przypadku krajów nieeuropejskich, odległych kulturowo. Istotne staje się więc wsparcie polskich przedsiębiorców przez Instytucje posiadające doświadczenie w zakresie ekspansji zagranicznej: pomimo istnienia takich instytucji, przedsiębiorcy rzadko jednak korzystają z ich usług.

Jak wykazały badania, wsparcie przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej powinno zatem przebiegać dwutorowo: po pierwsze musi polegać na promowaniu korzyści, jakie płyną z wejścia na rynki zagraniczne, po drugie zaś na dostarczaniu kompleksowych narzędzi zwiększających kompetencje i wiedzę przedsiębiorców. Niezmiernie istotne jest także dostosowanie wsparcia do potrzeb danych przedsiębiorców, a także bieżące udzielanie informacji na temat dostępnego rodzaju wsparcia.

Pobierz cały raport!

 

Projekt: “Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Spodobał Ci się artykuł?
UDOSTĘPNIJ
Narzędzia dla przedsiębiorczych kobiet
Roczne członkostwo w Klubie Black Swan Prestige
Klub Black Swan Prestige to ekskluzywna społeczność doświadczonych kobiet sukcesu,...
Cena:
3,900.00  dla rok
Jak mówić o sobie dobrze A. Więcka
Kobiety zabierają publicznie głos dwa razy rzadziej niż mężczyźni. Nie...
Cena:
50.00 
Koktajl Liderek
26.09.24  Zapraszamy na Koktajl Liderek. Spotykamy się, aby wymienić się...
Cena:
365.00 
Narzędzia dla przedsiębiorczych kobiet
Wydarzenia
Koktajl Liderek
26.09.24  Zapraszamy na Koktajl Liderek. Spotykamy się, aby wymienić się...
Cena:
365.00 
Wydarzenia
88. Śniadanie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
07.06.2024; godz. 9.00  Rano, przy pysznej kawie i zdrowym śniadaniu...
Cena:
159.00 
Biznes w Kobiecych Rękach
Opłata wpisowa - program Biznes w Kobiecych Rękach
Dla kogo? Dla osób, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji do...
Cena:
500.00 
Wydarzenia
Business Mixer 23.05.2024.
23.05.2024 / BUSINESS MIXER spotkanie networkingowe online o charakterze biznesowym....
Cena:
123.00 
Polecamy przeczytać:
Jedna na trzy Polki chce rozpocząć przygodę z inwestowaniem
Czy do inwestowania faktycznie potrzeba dużego kapitału? Jak zacząć inwestować? Jak zrobić ten pierwszy krok? I jak okiełznać strach przed stratą środków?
Edyta Morwińska, Pilates
Marka Pantene stworzyła Fundusz Power of Us chcąc wesprzeć kobiety prowadzące małe przedsiębiorstwa w Polsce. Dzięki współpracy Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i Pantene powstał nowy projekt pod nazwą “Pantene – Power of Us”, który jest stworzony dla kobiet prowadzących swoją własną firmę, które w okresie kryzysu związanego z COVID-19 wprowadziły do swoich firm nowe rozwiązania, innowacyjne narzędzia, dzięki czemu ich firmy przetrwały i z sukcesem funkcjonują.
Naucz swoją córkę mówić o sobie dobrze
Kobiety bardzo często nieświadomie umniejszają swoim osiągnięciom i posiadanej wartości. Brak wiary w siebie i przekonania, że mogą zostać wysłuchane, skutkuje m.in. tym, że zabierają publicznie głos dwa razy rzadziej niż mężczyźni. Kobiety nie są przyzwyczajone, by mówić o sobie dobrze, a przyjmowanie pochwał często przychodzi im z ogromną trudnością.
0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty