CZYTASZ

Zostań Mentorką Sieci Przedsiębiorczych Kobiet!

Zostań Mentorką Sieci Przedsiębiorczych Kobiet!

Klub Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet to społeczność kobiet, przedsiębiorczyń, ekspertek, liderek, menedżerek, piastujących wysokie stanowiska zarządcze, kierownicze, skupionych w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, przeszkolonych w zakresie mentoringu biznesowego w ramach Akademii Klubu Mentorek SPK, gotowych na dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w ramach relacji mentoringowej z Mentee.

W tym roku chcemy zaprezentować nową odsłonę Klubu Mentorek SPK. Wprowadzone przez nas zmiany zrodziły się dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budowaniu wspierającej się społeczności kobiet oraz otwartości na zmieniającą się rzeczywistość i idące za tym nowe możliwości. Obserwując rosnące zainteresowanie mentoringiem biznesowym stworzyłyśmy program, który ma na celu edukowanie oraz rozwijanie kluczowych kompetencji w zakresie tworzenia relacji mentoringowych.

Pierwszą zmianą jest otwarta, ogólnopolska rekrutacja. Każda osoba zainteresowana wspieraniem przedsiębiorczości, chętna do rozwijania się w zakresie mentoringu oraz posiadająca cechy wymienione w Profilu Mentorki ma możliwość aplikowania do Klubu Mentorek. 

Umożliwiamy łatwą i szybką możliwość zgłoszenia się jako Mentorka poprzez formularz rekrutacyjny dostępny w zakładce REKRUTACJA. Pytania w formularzu sformułowane są w sposób, który ułatwi zebranie informacji niezbędnych do stworzenia kompatybilnych par mentoringowych. 

Profil mentorki:

Druga innowacja wiąże się z tym, że wszystkie osoby zakwalifikowane do Klubu Mentorek wezmą udział w szkoleniach z ekspertami w ramach Akademii Mentorki. Jest to cykl edukacyjny skupiający się na wsparciu merytorycznym, który kompleksowo dotyka wielu aspektów mentoringu biznesowego. Kursy online umożliwią zapoznanie się z najistotniejszymi kwestiami związanymi z mentoringiem, przygotują Mentorki na stojące przed nimi wyzwania oraz pomogą im wzmocnić własne zasoby i kompetencje. Jest to niezbędny element do uczestniczenia w kolejnym etapie programu, jakim jest stworzenie relacji mentoringowej. Mentorki będą współpracować z uczestniczkami programów akceleracyjnych Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, będą miały okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Kolejnym krokiem naprzód, aby wzmocnić jakość Klubu mentorek i mentoringu biznesowego jest nawiązanie współpracy z EMCC Poland, niezależnej, bezstronnej instytucji, której zadaniem jest profesjonalizacja branży, w tym promowanie dobrych praktyk zawodowych i ram kompetencyjnych, poszerzanie kompetencji mentorskich, coachingowych i superwizyjnych wśród profesjonalistów tych dziedzin. Wyzwaniem jest edukacja biznesu i szerzej społeczeństwa, w zakresie kompetencji wpisanych w zawody mentora, coacha i superwizora oraz wartości wnoszonych do pracy z klientem. 

Udział w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet to nie tylko ogromna dawka wiedzy i możliwość czerpania satysfakcji z udanej relacji mentoringowej, to również okazja do poznania wielu inspirujących kobiet, uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach oraz niepowtarzalna szansa na czerpanie inspiracji w życiu zawodowym i osobistym. 

Rekrutacja trwa do 30 września, zapraszamy!


W Fundacji odpowiedzialna za koordynowanie projektów i wspieranie działań SPK. Z wykształcenia psycholożka. Trenerka psychoedukacji, współpracuje z organizacjami samorządowymi, współtworzy inicjatywę społeczną promującą współczesną historię, w ramach której prowadzi warsztaty dla młodzieży i organizuje wydarzenia. Posiada doświadczenie w marketingu i komunikacji.

INSTAGRAM
POZNAJ NAS LEPIEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje o bieżącej i planowanej działalności Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, przesyłanego przez Fundację pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.